امام علی - علیه السلام - فرمود: علم، چراغ و راهنمای عقل و خرد است.